AccueilMes livresAjouter des livres
Découvrir
LivresAuteursLecteursCritiquesCitationsListesQuizGroupesQuestions
Formate:
HASH : 6dd8b9d4221e87bd934692f43f0f6366
La langue: Anglais/Franc
Note moyenne : 4.20/14 (sur 54 notes)
Résumé :
d'abord ciel très nuageux avec pluie faible ou bruine, ensuite nébulosité variable avec des averses de pluie d'abord ciel très nuageux avec pluie faible ou bruine, ensuite nébulosité variable avec des averses de pluie

Meteorologie cpl ir a été finaliste du... >Voir plus
Acheter ce livre sur

Amazon Fnac Rakuten Leslibraires.fr Momox
Critiques, Analyses et Avis (2)
sarahauger
ir (a)instrument brevetu leert u vliegen onder “instrument condities” om zo te kunnen vliegen onder  niet zicht omstandigheden.net nu u dacht te kunnen vliegen, merkt u, dat er nog een belangrijk aspect aan bod komt: het zich in een ruimte kunnen plaatsen en bewegen zonder visuele referentiemiddelen. u bent aangewezen op uw instrumenten in de cockpit en uw vermogen om de gegevens ervan snel en juist te interpreteren.in de nacht vliegen en vliegen in imc condities worden u helemaal vertrouwd gemaakt. het maken van een instrument landing, ils, is een standaard nadering voor u geworden.de praktijk opleiding bestaat uit minimaal 50 uur instrumentvliegtijd. 20 uur van de 50 uur mag worden gedaan in fnpt 1 simulator. voor houder van een icao cpl(a) mag het minimaal benodigde uren aantal van 50, gereduceerd worden met 5 uur.
+ Lire la suite
sarahauger
cpl (a)commercieel brevetde puntjes op de i zetten.u heeft bewezen te kunnen vliegen, maar het kan beter!naast het verbeteren van uw technische vaardigheden, wordt u getraind in niet-technische vaardigheden, zoals het nemen van juiste beslissingen in vluchtsituaties, communicatie, taakverdeling, gebruik van checklist en noodprocedures.om te kunnen deelnemen aan de cpl opleiding moet u in het bezit zijn van een ppl en 150 uur vliegervaring hebben.de theorie is gelijk als voor atpl. het praktisch deel bestaat uit 25 vlieguren instructie. als u reeds in hetbezit bent van een ppl met ir kan worden volstaan met 15 vliegureninstructie.voor afgifte van het brevet geldt als ervaringseis 200 vlieguren waarvan tenminste 100 uur als pic (1e bestuurder).een cpl kan worden uitgebreid met diverse kwalificaties (ratings).
+ Lire la suite